Hổ Trợ Tân Thủ & Phần Thưởng Tăng Cấp

06-06-2023

Võ Lâm 2 – Hiệp Khách Hành sẽ mang đến nhiều bất ngờ với nhiều hỗ trợ đặc biệt dành cho tân thủ. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian OPEN BETA: 18h ngày 30/12/2022

Vật Phẩm & NPC Liên Quan:

Thời gian

Tính năng

Cẩm Nang Tân Thủ

• Chức năng:

  • Nhận hỗ trợ tân thủ
  • Nhập Mã Quà Tặng

NPC Võ Lâm Minh Chủ

Biện Kinh (171/177)

Tương Dương (180/183)

• Chức năng:

  • Phát thưởng theo đẳng cấp cho tất cả nhân vật.

Hổ Trợ Tân Thủ:

Trực tiếp thăng cấp 70

(gia nhập môn phái)

2000 điểm danh vọng

Học tất cả các kỹ năng võ công

(trừ kỹ năng cấp 55 & trấn phái)

1000 điểm sư môn

Bộ trang bị Tàng Kiếm 7x (+0)

Ngựa phiên vũ 100% (khóa)

Thần hành bảo điển

100 lộ thủy

Nhận Thưởng Theo Cấp Độ:

Đẳng cấp

Phần thưởng

Cấp 71

6 Bát Nhã Nhỏ

6 Hạt Giống

Cấp 72

3 Đại Nhân Sâm

5 Tu Chân

Cấp 73

20 Lệnh Bài Sư Môn

Thiên Hà Mật Tịch

Tử Hà Mật Tịch

Cấp 74

20 Lệnh Bài Sư Môn

Chiêm Y Phổ

Cấp 75

Bộ Trang Bị Tử Quang Các (xanh) (+6)

Cấp 76

50 Trái Cây Ngẫu Nhiên

5 Vé Tiếu Y Vàng

Cấp 77

Nhẫn Sư Môn cấp 77 (nhẫn 1)

Cấp 78

Thú Cưỡi Chiếu Dạ 120% (7 ngày)

Cấp 79

Mật Tịch Môn Phái cấp 45

Mật Tịch Tâm Pháp cấp 45

Cấp 80

Bộ Trang Bị Đô Thống (+0)

[Yêu cầu quân hàm Đô Thống]

Cấp 81

Bộ Ngoại Trang Ẩm Huyết (7 ngày)

Kháng Tất Cả 10

Cấp 82

Mật Tịch Môn Phái cấp 45

Mật Tịch Tâm Pháp cấp 45

Cấp 83

10 Vũ Khí chưa giám định cấp 76

10 Quân Công Đại

Cấp 84

Mật Tịch Ngũ Hành

2 Quân Công Huy Hoàng

Cấp 85

Danh hiệu Hiệp Khách Hành (30 ngày)

(Kháng tất cả 20)

Cấp 86

10 Vũ Khí chưa giám định cấp 76

20 Nhân Sâm Vạn Năm

Cấp 87

1 Hiệp Khách Lệnh

Cấp 90

Thiên Thạch Linh Thạch

Cấp 93

10 Thiên Thạch Tinh Thạch

Lưu ý:

  • Tất cả những vật phẩm nhận thưởng đều khóa, không thể giao dịch.
  • Phần thưởng cấp 80 yêu cầu người chơi phải đạt quân hàm đô thống.
  • Yêu cầu hành trang phải đủ 20 ô trống , sức nặng trên 500.

Ngoại trang Ẩm Huyết

Thú cưỡi Chiếu Dạ