Hổ Trợ Bang Hội Khi Tham Gia Máy Chủ Vô Danh

01-01-2024

Với mong muốn được cùng đồng hành với các bang hội, team khi tham gia máy chủ Vô Danh lần này . Võ Lâm 2 Hiệp Khách xin được công bố các Hổ Trợ đặc biệt cho các Bang Hội khi tham gia s4 lần này.

Gói 1: Hổ Trợ Đăng Ký Bang Hội Tham Gia Sớm

- 1 Hội Minh Lệnh Bài

- 1 Càn Khôn Phù

- 1 Poster tên bang đặc biệt

( vật phẩm sẽ gửi cho Bang Chủ khai mở chính thức )

2. Hổ Trợ Tuần: Bang Hội, Bang Chủ

- Bang Hội : 10.000 Kim Phiếu/1 tuần

- Bang Chủ : 5.000 Kim Phiếu/1 tuần

( Bang Chủ đại diện nhận sau khi Khai Mở 7 ngày, Chú ý: Hổ trợ này chỉ dành cho các bang hội thật sự hoạt động tại máy chủ )

3. Hổ Trợ Tháng : Huynh Đệ Đồng Tâm

- Sau khi khai mở sẽ mở 1 số nhiệm vụ cố định mỗi ngày cho các thành viên bang hội tham gia và nhận được điểm tích lũy. Phần Hổ Trợ Tháng sẽ dựa theo điểm thành tích của các bang chia thành 3 mốc sau:

+ Mốc 1

Điểm thành tích Bang Hội đạt 1000 điểm : thưởng 15.000 Kim Phiếu.

+ Mốc 2

Điểm thành tích Bang Hội đạt 2000 điểm : thưởng 25.000 Kim Phiếu và 500.000 đồng.

+ Mốc 3

Điểm thành tích Bang Hội đạt 3000 điểm : thưởng 40.000 Kim Phiếu và 2.000.000 đồng.

**** Lưu ý : Toàn bộ Bang Hội đều có thể tham gia, mỗi bang chỉ được nhận thưởng 1 mốc phần thưởng duy nhất dựa trên điểm thành tích .

Mong rằng hổ trợ trên sẽ góp phần làm sôi động hơn không khí của máy chủ Vô Danh, cũng là một phần thành ý của BQT Võ Lâm 2 Hiệp Khách muốn gửi đến quí nhân sĩ tham gia.