Lộ Trình Phát Triển Tính Năng Sever Hiệp Khách Hành

17-09-2023

Để thuận tiện cho quí nhân sĩ bôn tẩu giang hồ, nay chúng tôi xin cập nhật lộ trình phát triển & ra mắt các tình năng trong thời gian sắp tới từ ngày 30/09 đến ngày 4/11.

Lưu Ý: đây là lộ trình dự kiến cơ bản, lộ trình có thể thay đổi dựa vào tình hình chung của sever.

19h00 – 30/09/2022

( 18H có thể tạo nhân vật trước )

Open Beta

 • Trồng Hạt Giống, Bát nhã lớn, nhỏ
 • Thái Hư Huyễn Cảnh
 • Tàng Kiếm Sơn Trang
 • Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Lập Bang hội
 • Pháo Hoa Mỗi Ngày
 • Yến tiệc thịt nướng
 • Thuộc tính giám định -9% phòng ngự.

2/10/2023

 • Chiến trường Tống Liêu (đẳng cấp yêu cầu 73 trở lên)
 • BOSS Hoàng Kim
 • BOSS Sư Môn
 • Mở Quân Dụng ( bắt đầu nộp từ thứ 6 )
 • Mở Hoạt Động Train Kinh Nghiệm Châu tại bản đồ đặc biệt.
 • Mở Shop Thu Mua Phong Thi Phù Boss Hoàng Kim

8/10/2023

 • Tài Nguyên Chiến
 • BOSS Thợ Rèn Lưu
 • Mở Nâng Cấp Trang Sức: Cửu Thiên
 • Mở Shop Cường Hóa Phù (Sử dụng MTT )
 • Tính năng Đua Top Bang Hội

9/10/2023

 • Đại Hội Tỷ Võ 1-1
 • BOSS Lan Hoa Anh Tử

15/10/2023

 • Vượt ải Lương Sơn Bạc
 • Nâng cấp trang bị Tiên Phong
 • Nâng cấp trang bị Hiệp Khách(trung)

21/10/2023

 • Kết Thúc Đua Top Công Trạng
 • Kết Thúc Đua Top Đẳng Cấp

23/10/2023

 • Trao Thưởng Đua Top
 • Mở thuộc tính - 11 phòng ngự
 • Nâng Cấp Tướng Quân, Nguyên Soái
 • Nâng Câp Tàng Kiếm, Tử Quang Viếm Đế

28/10/2023

 • Giải đấu Bang hội tinh anh Hoa Sơn

4/11/2023

 • Giải đấu lôi đài 4-4
Bài Viết Liên Quan