Lộ Trình Phát Triển Tính Năng : Vô Danh

01-01-2024

Để thuận tiện cho quí nhân sĩ bôn tẩu giang hồ, nay chúng tôi xin cập nhật lộ trình phát triển & ra mắt các tình năng trong thời gian sắp tới từ ngày 13/01 đến ngày 10/02.

Lưu Ý: đây là lộ trình dự kiến cơ bản, lộ trình có thể thay đổi dựa vào tình hình chung của sever.

19h30 – 13/01/2024 Open Beta

 • Trồng Hạt Giống, Bát nhã lớn, nhỏ
 • Thái Hư Huyễn Cảnh ( Yêu cầu đẳng cấp 70 )
 • Tàng Kiếm Sơn Trang
 • Nhiệm Vụ Sư Môn
 • Lập Bang hội
 • Yến tiệc thịt nướng
 • Thuộc tính giám định -9% phòng thủ.

15/01/2024

 • Chiến trường Tống Liêu (đẳng cấp yêu cầu 73 trở lên)
 • BOSS Hoàng Kim
 • BOSS Sư Môn
 • Mở Quân Dụng ( bắt đầu nộp từ thứ 6 mới train nguyên liệu)
 • Mở Shop Thu Mua Phong Thi Phù Boss Hoàng Kim
 • Nhiệm Vụ Hằng Ngày

18/01/2024

 • BOSS Thợ Rèn Lưu
 • Mở Nâng Cấp Trang Sức: Cửu Thiên
 • Mở Shop Cường Hóa Phù (Sử dụng MTT)
 • Tính Năng Hỗ Trợ Bang Hội

20/01/2024

 • BOSS Lan Hoa Anh Tử

23/01/2024

 • Đại Hội Tỷ Võ 1-1

27/01/2024

 • Kết Thúc Đua Top Công Trạng
 • Kết Thúc Đua Top Đẳng Cấp
 • Kết Thúc Đua Top Cường Hóa
 • Mở hoạt động Boss Bang Hội

29/1/2024

 • Trao Thưởng Đua Top
 • Nâng Cấp: Tiên Phong,Tướng Quân
 • Nâng Câp Tàng Kiếm, Tử Quang Viếm Đế

03/02/2024

 • Giải đấu Bang hội tinh anh Hoa Sơn
 • Mở thuộc tính - 11% phòng ngự
 • Hoạt Động Tỷ Võ 3-3

10/02/2024

 • Giải đấu lôi đài 4-4