Hướng Dẫn Tăng Cấp Nhanh Cho Tân Thủ

17-06-2023
 • Hướng dẫn tân thủ
 • Vào game chọn item “ Cẩm nang Tân Thủ “ để gia nhập môn phái và nhận hổ trợ đầu tiên là 1 set Tàng Kiêm 7x +5, Ngựa , 2k danh vọng , 1k sư môn,…

 • Các Hoạt Động Tăng EXP nhanh chóng
 1. Trồng cây Bát nhã nhỏ , Bát nhã lớn , túi hạt giống để tăng kinh nghiệm

-Hạt giống 1tr2 đến 15tr + vật phẩm ,…

-Bát Nhã Nhỏ 1tr3 + 1 quả Nhãn vật phẩm ,…

-Bát Nhã Lớn 1tr + vật phẩm ,…

 • Pháo hoa chiến thắng : nhận ở tiếu ngạo giang hồ lục mỗi ngày 20 cây

 • Ngày thường Kinh nghiệm nhận được 250.000 Exp ( dùng 99 vàng nhận x2 kinh nghiệm = 500.000 exp )
 • Ngày thường Kinh nghiệm nhận được 500.000 Exp ( dùng 99 vàng nhận x2 kinh nghiệm = 1 triệu exp )
 1. Khi đã đạt 73 có thể đến Tuyền Châu 180/185 gặp NPC Đường Minh Thành nộp trái cây .

-Trái cây có thể ăn trực tiêp 200.000 exp/quả

- Nộp đủ 20 loại trái cây x10 sẽ nhận nhiều EXP hơn

 1. Vượt ải Thái Hư Huyễn Cảnh nhận kinh nghiệm , vòng thái hư bát quái , điểm danh vọng , điểm sư môn tại NPC Thần Du Chân Nhân

- Có thể đi lập team đi thường hoặc đi nhanh = kim phiếu

( đi thường sẽ nhận được nhiều exp hơn)

-Nộp vòng thái hư bát quái để nhận thưởng

4. Vượt ải Tàng Kiếm Sơn Trang nhận kinh nghiệm , vàng , điểm danh vọng , điểm sư môn tại NPC Sứ Giả Tàng Kiếm

- Có thể đi lập team đi thường hoặc đi nhanh = kim phiếu

( đi thường sẽ nhận được nhiều exp hơn)

 1. Hoàn thành 4 nhiệm vụ Yến Tiệc Thịt Nướng tại NPC Bạch Tiên Sinh ở giữa các thành thị ( nhận thưởng 4 lần nhiệm vụ yêu cầu cấp 73 3000 điểm danh vọng )

- Có thể nhận bình thường hoặc hoàn thành nhanh = kim phiếu

Mảnh hiệp khách đổi các vật phẩm cần thiết

Tham gia chiến trường Tống-Liêu mỗi ngày nhận kinh nghiệm và điểm công trạng lúc 14h-16h , tối lúc 19h-21h báo danh tại NPC Triệu Diên Niên ( Tống ) . Tiêu Viễn Lâu ( Liêu ) thành Biện Kinh ( Yêu cầu cấp 73. 3000 điểm danh vọng )

 1. Vượt ải Tử Quang Các NPC Tử Quang Các lão nhân tại Dương Châu 206/198 ( yêu cầu : gia nhập bang hội , cấp 75 học tất cả kỹ năng 55 )

 1. Hoạt động Sát Thủ Đường lúc 12h30 và 21h30 mỗi ngày tại NPC Nam Nhân Thần Bí vị trí Trúc Ty Động tầng 2 ( dùng thần hành bảo điển > Ta muốn đi chỗ báo danh chức năng game > Khu vực hoạt động sát thủ đường ) ( Yêu cầu cấp 77 học tất cả các kỹ năng 55 ) ( hiện tại chưa mở ).

 1. Tài Nguyên Chiến hoàn thành 3 nhiệm vụ / ngày nhận kinh nghiệm và điểm công trạng NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại Tương Dương 180/173 ( Yêu cầu cấp 77 quân hàm hiệu úy trở lên ) ( mở theo lộ trình )

 1. Boss Hoàng Kim xuất hiện lúc 13h và 21h mỗi ngày tại các bản đồ trên hệ thống thông báo( mở theo lộ trình )

Bắc Lục Lâm Minh Chủ , Thương Thần Doanh Thiên ( thứ 2- thứ 6)

 • Team tiêu diệt boss Hoàng Kim sẽ nhận được 100 kim phiếu mỗi người +15.000.000 EXP.
 • Túi boss HK : 3.000.000 exp + các loại vật phẩm lag 50 70 + có tỷ lệ nhận được nhẫn Tốc độ xuất chiêu 9% . mỗi ngày có thể nhặt 2 túi

Lãnh Hương Lăng ( thứ 7 , chủ nhật )

 1. Boss Lan Hoa – Anh Tử ( mở theo lộ trình )

Xuất hiện vào lúc 22h15 . Phần thưởng tiêu diệt boss :

( Nhân Sâm Vạn Năm sử dụng tăng 5.000.000 EXP . Mỗi ngày có thể sử dụng 10 cây , mỗi tháng sử dụng tối đa 200 cây.)