Chơi Alpha Test Nhận Giftcode Khủng Open Beta

12-12-2022

Nhằm tạo điều kiện cho quí nhân sĩ khi tham gia Open Beta chính thức, Võ Lâm 2 – Hiệp Khách Hành cho ra mắt hoạt động tham gia trải nghiệm phiên bản Alpha Test và nhận về vô số quà tặng hấp dẫn khi Open Beta.

THỜI GIAN:

Từ 18h ngày 16/12/2022 đến 23h50 ngày 23/12/2022

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Các nhân sĩ tham gia Alpha Test đạt được những điều kiện yêu cầu sẽ nhận về những GIFT CODE quà tặng hấp dẫn sử dụng khi tham gia Open Beta.

• CODE ĐẲNG CẤP:

- Khi bắt đầu tham gia Alpha Test quí nhân sĩ sẽ được thăng cấp trực tiếp lên cấp 90. Sau khi kết thúc Alpha Test quí nhân sĩ đạt được cấp độ nào sẽ nhận được Gift Code quà tặng theo mốc thưởng tương ứng.

ĐẲNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC TẠI ALPHA TEST

QUÀ TẶNG KHI THAM GIA OPEN BETA

Cấp 91

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

Cấp 92

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

Cấp 93

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

5 QUÂN CÔNG ĐẠI

5 VÉ TIẾU Y VÀNG

Cấp 94

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

5 QUÂN CÔNG ĐẠI

5 VÉ TIẾU Y VÀNG

30 THIÊN THẠCH

30 MẢNH THIÊN THẠCH

Cấp 95

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

5 QUÂN CÔNG ĐẠI

5 VÉ TIẾU Y VÀNG

30 THIÊN THẠCH

30 MẢNH THIÊN THẠCH

PHỤNG HUYẾT HOÀN

Cấp 96

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

5 QUÂN CÔNG ĐẠI

5 VÉ TIẾU Y VÀNG

30 THIÊN THẠCH

30 MẢNH THIÊN THẠCH

PHỤNG HUYẾT HOÀN

THÚ CƯỠI HOÀNG HỔ BẢO BẢO ( 14 ngày )

Cấp 97

2 TÚI HẠT GIỐNG

5 BÁT NHÃ NHỎ

6 CÂY BÁT NHÃ LỚN

5 QUÂN CÔNG ĐẠI

5 VÉ TIẾU Y VÀNG

30 THIÊN THẠCH

30 MẢNH THIÊN THẠCH

PHỤNG HUYẾT HOÀN

THÚ CƯỠI HOÀNG HỔ BẢO BẢO ( 14 ngày )

TÀNG KIẾM THẠCH

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 gift code ở mốc đẳng cấp cao nhất mà mình đạt được tính đến thời điểm kết thúc thời gian qui định của hoạt động (23h50 ngày 22/12/2022)
  • Mỗi người chơi có thể nhận nhiều gift code cho các tài khoản khác nhau.
  • Tất cả quà tặng sẽ trong trạng thái (Khóa)

• CODE CÔNG TRẠNG:

CÔNG TRẠNG ĐẠT ĐƯỢC TẠI ALPHA TEST

QUÀ TẶNG KHI THAM GIA OPEN BETA

500.000 CÔNG TRẠNG

5 QUÂN CÔNG HUY HOÀNG

800.000 CÔNG TRẠNG

1000 Kim Phiếu

10 Quân Công Huy Hoàng

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 gift code ở mốc công trạng cấp cao nhất mà mình đạt được tính đến thời điểm kết thúc thời gian qui định của hoạt động (23h50 ngày 23/12/2022)
  • Mỗi người chơi có thể nhận nhiều gift code cho các tài khoản khác nhau.
  • Tất cả quà tặng sẽ trong trạng thái (Khóa)