Tham Gia Thử Nghiệm Cày Code Nhận Thưởng Vnđ

17-09-2023

Thời gian bắt đầu thử nghiệm: 10h 20/09/2023 đến 23h59 ngày 29/09/2023.

Quí nhân sĩ tham gia trải nghiệm alpha test có thể nhận những hỗ trợ đặc biệt từ Cẩm Nang Tân Thủ. Nhận không giới hạn Vàng, Kim Phiếu, Dược Phẩm, vật phẩm cường hóa, công trạng. Ngoài ra quí nhân sĩ còn có thể nhận các loại trang bị như: vũ khí Bộ Phi Yên, Tàng Kiếm 8x, Trang bị Sư Môn 4 , thử nghiệm Trang Bị Hiệp Khách (mới),….

• TOP CHIẾN TRƯỜNG NHẠN MÔN QUAN 20H: (26/09 - 29/09)

Ngày

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 5

(Thứ 3)

26/09/2023

1000 Kim Phiếu

700 Kim Phiếu

500 Kim Phiếu

300 Kim Phiếu

(Thứ 4)

27/09/2023

1000 Kim Phiếu

700 Kim Phiếu

500 Kim Phiếu

300 Kim Phiếu

(Thứ 5)

28/09/2023

300.000 VNĐ

1000 Kim Phiếu

200.000 VNĐ

700 Kim Phiếu

100.000 VNĐ

500 Kim Phiếu

300 Kim Phiếu

(Thứ 6)

29/09/2023

300.000 VNĐ

1000 Kim Phiếu

200.000 VNĐ

700 Kim Phiếu

100.000 VNĐ

500 Kim Phiếu

300 Kim Phiếu

• Nhiệm Vụ Tham Gia Hoàn Thành Nhiệm Vụ CODE Thử Nghiệm :

Thời gian báo danh: Từ 20/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023.

Mốc 1:

- Trồng 32 cây bát nhã lớn tại Tây Thành Đô

- Trồng 32 cây bát nhã nhỏ.

- Trồng 48 hạt giống.

- Hoàn thành 8 Nhiệm vụ Thịt nướng( thường )

- Nhặt 2 túi boss Hoàng Kim.

-V­ượt thường 2 lần Thái Hư ải 8( thường )

-Vượt thưởng 2 lần Tàng Kiếm ải 7( thường )

- Tham gia và nhận thưởng chiến trường 4 lần(tính cả chính và phụ)

Mốc 2:

- Trồng 64 cây bát nhã lớn tại Tây Thành Đô

- Trồng 64 cây bát nhã nhỏ.

- Trồng 96 hạt giống.

- Hoàn thành 16 Nhiệm vụ Thịt nướng( thường )

- Nhặt 4 túi boss Hoàng Kim.

-V­ượt thường 3 lần Thái Hư ải 8( thường )

-Vượt thưởng 3 lần Tàng Kiếm ải 7( thường )

- Tham gia và nhận thưởng chiến trường 8 lần(tính cả chính và phụ)

Phần Thưởng Túi Quà CODE:

CODE Mốc 1

10 Bát nhã lớn + 5 Quân Công Đại + 5 Tu Chân + 3 Đại Nhân Sâm + 5 Thần Nông Đơn

CODE Mốc 2 20 Bát nhã lớn + 3 Quân Công Huy Hoàng + 5 Tiếu Y Vàng + 1 Cường Hóa Phù (+6)