Nhiệm Vụ Và Đua Top Chiến Trường Alpha Test

30-12-2023

Thời gian bắt đầu thử nghiệm: 10h 07/01/2024 đến 23h59 ngày 12/01/2024.

Quí nhân sĩ tham gia trải nghiệm alpha test có thể nhận những hỗ trợ đặc biệt từ Cẩm Nang Tân Thủ. Nhận không giới hạn Vàng, Kim Phiếu, Dược Phẩm, vật phẩm cường hóa, công trạng. Ngoài ra quí nhân sĩ còn có thể nhận các loại trang bị như: vũ khí Bộ Phi Yên, Tàng Kiếm 8x, Trang bị Sư Môn 4 , thử nghiệm Trang Bị Hiệp Khách (mới),….

• TOP CHIẾN TRƯỜNG NHẠN MÔN QUAN 20H: (09/01 - 12/01)

Ngày

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 5

(Thứ 3)

09/01/2021

1000 Kim Phiếu

Tống + Liêu

700 Kim Phiếu

Tống + Liêu

500 Kim Phiếu

(Thứ 4)

10/01/2024

1000 Kim Phiếu

Tống + Liêu

700 Kim Phiếu

Tống + Liêu

500 Kim Phiếu

(Thứ 5)

11/01/2024

300.000 VNĐ

Tống + Liêu

200.000 VNĐ

Tống + Liêu

100.000 VNĐ

1000 Kim Phiếu

(Thứ 6)

12/01/2024

500.000 VNĐ

Tống + Liêu

300.000 VNĐ

Tống + Liêu

200.000 VNĐ

1000 Kim Phiếu

• Nhiệm Vụ Tham Gia Hoàn Thành Nhiệm Vụ CODE Thử Nghiệm :

Thời gian báo danh: Từ 10H00 07/01/2024 đến hết ngày 23H59 12/01/2024.

Mốc 1:

- Trồng 32 cây bát nhã lớn tại Tây Thành Đô

- Trồng 32 cây bát nhã nhỏ.

- Trồng 48 hạt giống.

- Hoàn Thành 6 Nhiệm Vụ Tài Nguyên Chiến

- Hoàn thành 8 Nhiệm vụ Thịt nướng( thường )

-V­ượt thường 2 lần Thái Hư ải 8( thường )

- Tham gia và nhận thưởng chiến trường phụ 3 lần(Pháo Đài Chiến)

Mốc 2:

- Trồng 48 cây bát nhã lớn tại Tây Thành Đô

- Trồng 48 cây bát nhã nhỏ.

- Trồng 72 hạt giống.

- Hoàn thành 12 Nhiệm vụ Thịt nướng( thường )

- Hoàn Thành 9 Nhiệm Vụ Tài Nguyên Chiến

- Nhặt 2 túi boss Hoàng Kim.

- V­ượt thường 3 lần Thái Hư ải 8 ( thường )

- Tham gia và nhận thưởng chiến trường phụ 5 lần (Pháo Đài Chiến)

Phần Thưởng Túi Quà CODE:

Quà Mốc 1

10 Bát nhã lớn + 5 TuChân + 3 Đại Nhân Sâm

Quà Mốc 2 20 Bát nhã lớn + 5 Quân Công Đại + 5 Tiếu Y Vàng + 1 Bùa Cường Hóa 6