Open Beta: Đua Top Nhận Thưởng Cực Khủng

06-06-2023
 • Thời gian diễn ra: Từ thứ 7, 18h00 ngày 17/06/2023 đến 24h00 ngày 08/07/2023

ĐUA TOP ĐẲNG CẤP:

• Thời gian chốt kết quả: 24h00 ngày 08/07/2023

Thứ hạng

Phần thưởng

Top 1

 • 3.000.000 VNĐ
 • 15 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi chiến nghê (140%)

Top 2

 • 2.000.000 VNĐ
 • 12 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Hoa Sen ( 140%)

Top 3

 • 1.000.000 VNĐ
 • 9 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Hoa Sen ( 140%)

Top 4

 • 6 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Hoa Sen (120 %)

Top5

 • 3 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Hoa Sen (120 %)

ĐUA TOP MÔN PHÁI:

• Thời gian chốt kết quả: 24h00 ngày 08/07/2023

Thứ hạng

Phần thưởng

Nhân sĩ đạt đẳng cấp cao nhất của từng môn phái.

 • 3 Tàng Kiếm Thạch

ĐUA TOP CÔNG TRẠNG:

• Thời gian chốt kết quả: 21h00 ngày 08/07/2023

Thứ hạng

Phần thưởng

Top 1 ( Tống - Liêu )

 • 3.000.000 VNĐ
 • 15 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Chiến Tượng (vĩnh viễn)

Top 2 ( Tống - Liêu )

 • 1.000.000 VNĐ
 • 12 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Linh Nghê ( 140%)

Top 3 ( Tống - Liêu )

 • 500.000 VNĐ
 • 9 Tàng Kiếm Thạch
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Linh Nghê( 140%)

Top 4 ( Tống - Liêu )

 • 6 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Linh Nghê( 120%)

Top 5 ( Tống - Liêu )

 • 3 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Linh Nghê( 120%)

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 TOP duy nhất (ví dụ nhân sĩ nhận TOP đẳng cấp sẽ không được nhận thưởng TOP môn phái và TOP công trạng)
 • Phần thưởng đua TOP công trạng sẽ được tính riêng phe với nhau.
 • Thú cưỡi các đều vĩnh viễn và có thể giao dịch.

Thú cưỡi Chiến Nghê

Thú cưỡi Chiến Lang

Thú cưỡi Bạch Lang