Đua Top Open Nhận Thưởng Cực Khủng

01-01-2024
 • ĐUA TOP ĐẲNG CẤP:

 • Thời gian diễn ra: Từ thứ 7, 18h00 ngày 13/01/2024 đến 23h00 ngày 27/01/2024.

Thứ hạng

Phần thưởng

Hạng 1

 • 10.000.000 VNĐ
 • 3 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 20.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (140%)
 • Danh Hiệu Đặc Biệt

Hạng 2

 • 3.000.000 VNĐ
 • 2 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (140%)

Hạng 3

 • 500.000 VNĐ
 • 1 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (140%)

Hạng 4

 • 6 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (120%)

Hạng 5

 • 3 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (120%)

ĐUA TOP MÔN PHÁI:

• Thời gian chốt kết quả: 23h00 ngày 27/01/2024

Thứ hạng

Phần thưởng

Nhân sĩ đạt đẳng cấp cao nhất của từng hệ phái.

 • 3 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Báo Vàng Vĩnh Viễn

ĐUA TOP CÔNG TRẠNG LOẠI 1:

• Thời gian chốt kết quả: 21h00 ngày 27/01/2024 .

Thứ hạng

Phần thưởng

Hạng 1 ( Tống - Liêu )

 • Phe Điểm Cao 12.000.000 VNĐ
 • Phe Điểm Thấp 10.000.000 VNĐ
 • 3 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 20.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi Chiến Tượng (vĩnh viễn)
 • Danh Hiệu Đặc Biệt

Hạng 2 ( Tống - Liêu )

 • Phe Điểm Cao 4.000.000 VNĐ
 • Phe Điểm Thấp 3.000.000 VNĐ
 • 2 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (140%)

Hạng 3 ( Tống - Liêu )

 • 500.000 VNĐ
 • 1 Bảo Rương Tàng Kiếm
 • 10.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (140%)

Hạng 4 ( Tống - Liêu )

 • 6 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (120%)

Hạng 5 ( Tống - Liêu )

 • 3 Tàng Kiếm Thạch
 • 5.000 Kim phiếu
 • Thú cưỡi tự chọn (120%)

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 TOP duy nhất (ví dụ nhân sĩ nhận TOP đẳng cấp sẽ không được nhận thưởng TOP môn phái và TOP công trạng)
 • Top Công Trạng 1 Phân Làm 2 Giải Thưởng giành cho Phe Điểm cao hơn và Thấp hơn có giải thưởng khác nhau .
 • Top Công Trạng 2 sẽ bắt đầu ngay sau đua Top Công Trạng 1 kết thúc ( nhân sĩ đã nhận thưởng cái giải Đẳng cấp, môn phái, công trạng 1 vẫn được phép tham gia.)
 • Phần thưởng đua TOP công trạng sẽ được tính riêng phe với nhau.
 • Thú cưỡi các đều vĩnh viễn và có thể giao dịch