Vượt Ải Lương Sơn Bạc

22-11-2022

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Có thể tham gia Vượt Ải Lương Sơn bất cứ lúc nào.
 • Nhân vật phải đặt đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Tố đội tham gia từ 3 - 8 thành viên.

Nội dung chi tiết

Báo danh

Nhân sĩ đến gặp NPC Đới Tông để tiền hành báo danh vượt ải.

Hinh ảnh Ghi chú

Đới Tông

Vị trí:

 • Biện Kinh (145/178)

Chức năng:

 • Giới thiệu cách chơi cửa ải Lương Sơn
 • Dẫn nhân vật vào cửa ải Lương Sơn
 • Công bố nhiệm vụ Lương Sơn mỗi ngày 3 lần.
 • Thiên Cang Lệnh đổi vật phẩm quý
Danh sách boss ở các ải Lương Sơn
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
Bệnh Quan Sách Dương Hùng Bao Tử Đầu Lâm Xung Đại Đao Quan Thắng Cửu Văn Long Sử Tiến Cập Thời Vũ Tống Giang
Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm Nhập Vân Long Công Tôn Thắng Tiểu Tuyền Phong Sài Tiến Tri Đa Tinh Ngô Dụng
Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương Hắc Tuyền Phong Lý Quỳ -
Song Thương Tướng Đổng Bình Hành Giả Võ Võ Tòng -
Thanh Diện Thú Dương Trí -
Tích Lịch Hỏa Tần Minh -
Túy Bán Tiên Phong Nhất Phàm -
Song Tiên Hô Diên Chước -
Nhiệm vụ khiêu chiến

Mỗi nhiệm vụ mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần và chọn hình thức khiêu chiến:

 • Khiêu chiến sơ diễn: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần Lương Sơn Anh Hùng Hội ải 1 - 4 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hữu tại Hắc Phong Trại), đánh bại 4 boss tại Hắc Phong Trại cũng có thể hoàn thành.
 • Khiêu chiến Trung Dũng: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần thông quan ải Lương Sơn Quần Hùng Hội 1 - 5 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hán tại Tụ Nghĩa Đường), có thể nhận được Lương Sơn Trung Dũng Bao, có cơ hội nhận được Vàng hoặc điểm tu luyện.
 • Đoạt Quân khiêu chiến, mỗi ngày đánh bại 1 lần boss nhiệm vụ yêu cầu có thể nhận được Lương Sơn Đoạt Quân Bao, có cơ hội nhận được điểm kinh nghiệm hoặc điểm tu luyện (ngẫu nhiên ải 1 - 2).

Các hình thức Vượt Ải Lương Sơn

Ải miễn phí

Tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật. Khi tham gia vượt ải miễn phí sẽ có cơ hội xuất hiện 2 ải ẩn:

 • Ải ẩn thứ 1 - Khiêu chiến sinh tồn: trong vòng 3 phút lượng nhân vật sống sót không được ít hơn 3.
 • Ải ẩn thứ 2 - Oẳn tù tì: Mỗi nhân vật đối thoại với NPC tiến hành oẳn tù tì, 3 ván thắng 2, thành viên đội ngũ có 3 - 4 người có 1 người chiến thắng NPC tức cả đội thắng, đội ngũ có 5 - 8 người cần 2 người chiến thắng NPC.
Ải thu phí
 • Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh để tham gia ải thu phí.
 • Bất kỳ nhân vật nào cũng có thể sử dụng 1 Thiên Kiêu Lệnh để khiêu chiến boss 1 lần, tổng cộng có thể khiêu chiến 4 lần.
 • Mỗi lần khiêu chiến xuât hiện 1 boss, những boss đã xuất hiện sẽ không xuất hiện trong những lần sau.
 • Trong thời gian giãn cách khiêu chiến boss, đội trưởng có thể thông qua NPC Đới Tông để kết thúc cửa ải, cả đội sẽ được chuyển ra khỏi phó bản.