Vượt Ải Địa Huyền Cung

22-11-2022

NPC liên quan

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần
Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa
 • Vị trí: Phượng Tường (221/193).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu Địa Huyền Cung.
  • Ta muốn vượt ải Địa Huyền Cung.

Tham gia vượt ải

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng tiến hành đối thoại với NPC Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa để tham gia vượt ải.
Ải thường (tiêu hao 20 Tinh lực/nhân vật tham gia)
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Sau khi chọn "Có mắt không tròng, tiếp chiêu dây", đồng đạo sẽ chinh phục ải thường. Đồng thời, hệ thống sẽ thông báo Thiên Âm Pháp Sư xuất hiện.
 • Sau khi thành công tiêu diệt quái vật, đội trưởng mở rương Thiên Âm để nhận phần thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên chọn dòng: "Ta đợi người đến cứu để tiếp tục vượt ải".
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đầu Sỏ Ngục Tốt Thiên Âm xuất hiện, đồng đạo tiêu diệt hắn để mở rương Thiên Âm và nhận thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiếp tục đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên để vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tổ đội được đưa đến Hậu Điện Địa Huyền Cung, đội trưởng đối thoại với Cung Chủ Địa Huyền Cung để tiến hành chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Sau khi tiêu diệt Cung Chủ Địa Huyền Cung, đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra.
  • Chọn "Truy tìm chủ mưu" để tiếp tục vượt ải thu phí.
  • Chọn "Hôm nay đến đây thôi" để rời khỏi Địa Huyền Cung.
Ải Thiên Kiêu (đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh)
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Dùng Thiên Kiêu Lệnh gọi boss
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Thiên Âm Sát Thủ Tinh Anh xuất hiện, tiêu diệt hắn để tiếp tục vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để vào bên trong Địa Huyền Cung.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiêu diệt Bạch Kỳ Tinh Anh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Bạch Kỳ Chủ Bạch Lăng Tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 07: Tiêu diệt Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu và hoàn thành vượt ải.

Thân chúc quý đồng đạo sẽ thành công chinh phục tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung và nhận được những phần thưởng quý giá.

Nay kính báo,