Hệ Thống Boss Trong Võ Lâm 2 - Hiệp Khách Hành

11-12-2022

BOSS HOÀNG KIM

Thời gian xuất hiện: 13h và 21h mỗi ngày.

Địa điểm sẽ được thông báo trên hệ thống.

Bắc Lục Lâm Minh Chủ & Thương Thần Doanh Thiên ( thứ 2 đến thứ 6 )

Lãnh Hương Lăng ( thứ 7 , chủ nhật )

BOSS SƯ MÔN:

  • Hoạt động diễn ra 21h thứ 6 , thứ 7 , chủ nhật mỗi tuần
  • Báo danh tại NPC Đặc Sứ Võ Lâm ( Dương Châu 212/198 ) trước 20h
  • Boss xuất hiện lúc 21h tại các map môn phái

BOSS LAN HOA ANH TỬ:

Thời gian xuất hiện: 18h15

Địa điểm được thông báo trên hệ thống.