Boss Sư Môn

27-06-2023

Thời gian & điều kiện tham gia:

  • Thời gian: 18h30 mỗi ngày
  • Điều kiện tham gia: Bắt buộc báo danh trước tại NPC Đặc Sứ Võ Lâm (Dương Châu – 212/198)

Vị trí Boss Sư Môn xuất hiện:

Hệ thống sẽ thông báo Có người thấy các vị Cao thủ võ lâm đang xuất hiện tại … (tên bản đồ). Các vị hãy mau mau đến tỷ thí”.

Thiếu Lâm (172/202)

Võ Đang (197/211)

Nga My (209/211)

Cái Bang (185/202)

Đường Môn (196/187)

Thiên Ba Dương Phủ (209/206)

Ngũ độc (213/200)

Sau khi Boss Sư Môn bị tiêu diệt sẽ xuất hiện 20 Túi Tùy Thân của các cao thủ sư môn xung quanh khu vực đó.

Lưu ý: Để nhặt được Túi Tùy Thân quí nhân sĩ phải báo danh trước tại NPC Đặc Sứ Võ Lâm (Dương Châu – 212/198)

Phần thưởng Túi Tùy Thân:

Khi nhấp vào Túi Tùy Thân quí nhân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và nếu may mắn có cơ hội nhận được ngẫu nhiên những vật phẩm sau:

Nón Sư Môn cấp 3

Ngọc Bội Sư Môn cấp 3

Mật Tịch Môn Phái 45

Vũ khí chưa giám định cấp 76